Over ons

Het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy is een initiatief van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities, gevestigd in Hogeschool Utrecht. Het wil kennisvalorisatie ten behoeve van het bedrijfsleven meer gestalte geven. Binnen het thema ‘Urban Energy’ (energie in de gebouwde omgeving) wil het een brug vormen van praktijkgericht en maatschappelijk gericht onderzoek naar het bedrijfsleven. Daarbij werken de lectoraten samen met elkaar en met bedrijven aan projecten. Verworven kennis vloeit terug in het bedrijfsleven en het onderwijs.

Het lectorenplatform werkt samen met andere platforms, zoals Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE), Lectorenplatform Biobased Economy, Lectorenplatform Circulaire Economie en Lectorenplatform Smart Cities and Citizens. 

Missie
De realisatie van netto energieneutrale steden medio deze eeuw. Dit betekent dat de energiebehoefte binnen de gemeentegrenzen voor wonen, werken en lokale mobiliteit (inclusief de ‘embodied energy’ benodigd voor materialisatie hiervan) over het jaar heen gemiddeld genomen afgedekt wordt door de opwekking van duurzame energie (thermisch, elektrisch, biomassa) binnen diezelfde gemeentegrenzen.

Onderzoeksagenda
De hoofddoelen van het Lectorenplatform worden geconcretiseerd met behulp van vier onderzoekslijnen: Energiereductie, Duurzame energieopwekking, Energiebalans: opslag en flexibiliteit en Sociaal-economische innovatie. In de Onderzoeksagenda van het Lectorenplatform wordt uitgebreid uiteengezet wat deze onderzoekslijnen inhouden en wat de ambities van de samenwerkende lectoren zijn met betrekking tot praktijkgericht onderzoek binnen de onderzoekslijnen en bijbehorende subthema's. 

Leden
Het lectorenplatform bestaat uit lectoren van elf verschillende hogescholen in Nederland. De onderzoekskaart geeft een overzicht van alle betrokken lectoraten en hun onderzoeksprojecten.

Activiteiten

  • 3 kennisdeelbijeenkomsten per jaar, vrij toegankelijk, met gastsprekers
  • 1 symposium per jaar
  • Vele ontmoetingen tussen platformleden en het netwerk eromheen
  • Digitaal platform
  • Gezamenlijke database
  • MBO-/HBO-/Universitair onderwijs wordt gevoed met onderzoeksresultaten uit het platform
  • Aanspreekpunt voor bedrijven en organisaties
  • Opzetten van gezamenlijke onderzoek- en onderwijstools (minoren, afstudeerateliers, competities, conferenties etc.)

Het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy wordt mede mogelijk gemaakt door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

 

Onderzoekskaart Lectorenplatform Urban Energy

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen