De strijd om autodelen in Nederland

07-12-2023

Autodelen is een innovatie die milieuvriendelijke en betaalbare mobiliteit belooft. Dit onderzoek legt uit waarom het desondanks moeilijk is voor autodelen om uit nichemarkten te groeien en mainstream te worden. Ook verklaart het onderzoek de factoren die van invloed zijn op de milieuvoordelen.

Toon Meelen en Karla Münzel deden onderzoek naar het mobiliteitssysteem. Ze ontdekte dat het huidige mobiliteitssysteem zwaar leunt op auto's in privébezit, wat resulteert in hoge niveaus van uitstoot, materiaalgebruik en gebruik van schaarse openbare ruimte. Autodelen, of carsharing, is een mobiliteitsinnovatie die consumenten op verzoek en op korte termijn toegang tot auto's biedt. Door consumptiepatronen te veranderen en autobezit te verminderen, heeft autodelen een groot potentieel om bij te dragen aan een duurzaamheidstransitie van het mobiliteitssysteem. Toch voorziet autodelen slechts in een klein deel van de huidige mobiliteitsbehoeften en heeft het moeite om mainstream te worden.

 

Het opschalingstraject van autodelen

Deze studie onderzoekt het opschalingstraject van autodelen in Nederland. De studie structureert de analyse volgens het multilevel perspectief en neemt economische, technologische, sociaal-culturele en beleidsfactoren mee die de groei van autodelen bepalen. De resultaten laten zien hoe autobezit verankerd is in het sociale en economische weefsel en welke specifieke barrières dit opwerpt voor autodelen. Bovendien stelt de studie vast dat sommige vormen van autodelen het privé-autobezit dreigen uit te breiden in plaats van uit te dagen. De milieuresultaten van autodelen staan niet van tevoren vast, maar zijn afhankelijk van de trajecten die de belangrijkste actoren afleggen tijdens het opschalen. De analyse benadrukt het belang van het bestuderen van innovaties in de context van de consumptieproductiesystemen waarin ze ontstaan.

 

Het artikel is gepubliceerd in PNAS, een van de meest geciteerde en uitgebreide multidisciplinaire wetenschappelijke tijdschriften ter wereld. Bekijk hier de paper

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Karla Münzel

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen