De impact van klimaatverandering op het gebruik van waterwegen

341 keer bekeken

Frans Bal en Jaap Marinus Vleugel schreven een paper over de impact van klimaatverandering op het gebruik van waterwegen. Klimaat extremen (wateroverlast en droogte) in Europa kunnen leiden tot kritieke waterstanden, waardoor binnenscheepvaart beperkt of onmogelijk wordt. Lees hier meer.

In de paper vertellen zij over het feit dat klimaatverandering een diepgaande en structurele invloed heeft op het weer. Veel landen en regio's in de wereld hebben te maken met buitensporig natte en/of droge periodes. Deze paper gaat over over West- en Midden-Europese landen, waarvan het historisch gematigd vochtige klimaat aan het veranderen is. Te lezen is dat hogere gemiddelde temperaturen en minder voorspelbaar weer gedurende het hele jaar gevolgen zullen hebben voor de fysieke transportinfrastructuur; spoorwegen, wegen en waterwegen en de logistieke diensten die daar gebruik van maken.

 

Samenvatting paper

Klimaatverandering houdt verband met weersextremen, die schade kunnen veroorzaken aan de infrastructuur die door goederenvervoersdiensten wordt gebruikt. Zware regenval kan leiden tot overstromingen en schade aan spoorlijnen, wegen en binnenwateren. Extreme droogte kan leiden tot extreem lage waterstanden, waardoor binnenvaartschepen niet veilig kunnen varen. Natte en droge periodes kunnen elkaar afwisselen, waardoor er weinig tijd overblijft om de schade te herstellen. In sommige West- en Midden-Europese landen hebben binnenschepen een groot aandeel in het vrachtvervoer. Als een hoofdvaarweg buiten gebruik is, zijn alternatieven nodig. Vrachtwagens zijn qua volume en prijs geen haalbaar alternatief.  De vraag is of spoorwegen een alternatief kunnen zijn. De paper is geschreven na de ongewoon lange droge zomerperiode in Europa in 2022.

De paper beantwoord de volgende vraag: Als de Rijn, een belangrijke Europese waterweg, plaatselijk ontoegankelijk wordt, kunnen spoorwegen dan (tijdelijk) een grotere rol spelen in het goederenvervoer?

Deze paper is een vervolg op een eerder onderzoek van Frans Bal en Jaap Marinus Vleugel. Het bevat een casestudy, waarvan de gegevens in een simulatiemodel zijn ingevoerd. Het model houdt zich bezig met technische details zoals dienstspecificatie, trajectlengte, energieverbruik en emissies. Deze studie wijst op interessante spoordiensten om het Europese goederenvervoer in beweging te houden. De realisatie ervan kan complex zijn, vooral op het gebied van logistiek en infrastructuur, maar is er een alternatief?

 

Conclusies

In de paper wordt duidelijk hoe klimaatverandering het goederenvervoer beïnvloedt. Een belangrijke transportcorridor zoals de Rijn kan plaatselijk geblokkeerd raken door zeer lage waterstanden. De keuze voor een alternatief leidde tot een onderzoek naar de mogelijkheden van spoorwegen die gebruik maken van dezelfde of andere transportcorridors of routes. Het kan heel moeilijk zijn om een groot deel van het binnenvaartvervoer over te hevelen naar het spoor vanwege de inherente technische en organisatorische beperkingen. Maar zonder zo'n alternatief kan het (internationale) goederenvervoer in de onderzochte landen bevriezen, met alle logistieke en economische gevolgen van dienen zorgen voor een dreigende recessie. Dit is een deel van de conclusies die Frans Bal en Jaap Marinus Vleugel trokken uit hun onderzoek 

Meer weten over de opzet van het onderzoek en de verdere conclusies? Download deze dan hier

Ook kunt u contact opnemen met Frans Bal

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen