Magazine Lectorenplatform URBAN Energy

18-11-2022

Het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy is opgericht om de impact op de energietransitie in de gebouwde omgeving te vergroten en de maatschappelijke ambitie van energieneutrale dorpen, wijken, steden en gebieden mee te helpen realiseren. Het initiatief is een samenwerking tussen elf hogescholen.

We werken aan een betere aansluiting bij de verschillende beleidsthema’s en aan meer invloed op het beleid, zodat dit beter aansluit bij de behoeften uit de praktijk. Om dit doel te kunnen realiseren willen we de onderlinge samenwerking tussen lectoren versterken, thema’s op elkaar afstemmen en kennis uitwisselen. 


Het initiatief

Het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy is een initiatief van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities en vormt een samenwerking tussen elf hogescholen. Het platform is mede mogelijk gemaakt door subsidie in het kader van Platformregeling II van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy (NL UE) werkt samen met andere platforms, waaronder Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE), Nationaal Lectorenplatform Gebouwde Omgeving (NL-GO), Lectorenplatform Biobased Economy, Lectorenplatform Circulaire Economie en Lectorenplatform Smart Cities and Citizens.


Het magazine kunt u hier downloaden


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra Valenbreder

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen