Online magazine: De rol van ontwerpers in wijkgerichte energietransitie

80427 keer bekeken

Een van de belangrijkste actuele vragen in de energietransitie is hoe we onze woningen zonder aardgas gaan verwarmen. Dit KIEM project focust op het uitwerken van de rol van creatieven en hun ontwerpende en gebruikersgerichte aanpak om bewoners en gebruikers mee te krijgen in de energietransitie.

Er ligt een belangrijke taak bij gemeenten om de energietransitie op gemeentelijk en wijkniveau te initiëren en realiseren. De benodigde  technologieën zijn grotendeels beschikbaar maar worden nog niet op grote schaal toegepast in bestaande wijken. Bewoners en gebruikers worden steeds meer gezien als heel belangrijke schakel voor een succesvolle energietransitie. Maar hoe krijg je hen mee? Hoe kun je bottom up initiatieven vanuit bewoners op een goede manier ondersteunen? En hoe hou je rekening met onvoorspelbaar gedrag van bewoners?

In dit KIEM project werkt het lectoraat Co-design van Hogeschool Utrecht samen met enkele creatieve bedrijven aan het verstevigen en uitwerken van het instrumentarium van creatieven om een rol te spelen in de energietransitie. Uitgangspunt is een eerder (binnen het programma Smart Energy Cities) ontwikkelde maar nog prille aanpak om gemeenten en bewonersinitiatieven te ondersteunen bij wijkgerichte energietransitie projecten. Het SmEC-model is een onderdeel van deze aanpak .

Uniek aan deze aanpak is de inzet van een multidisciplinair team van marktexperts: de  Creative Producer (de sociaal/maatschappelijke ontwikkelroute) en de Innovatiecoach (de  technisch/economische ontwikkelroute). Beide routes worden gelijktijdig gevolgd en met elkaar verbonden om tot een goed resultaat te komen.

Hierbij is een belangrijke en nieuwe rol weggelegd voor creatieven en hun ontwerpende en  gebruikersgerichte aanpak (waarin o.a. design thinking en service design een belangrijke rol  spelen). De betrokken creatieven geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij het doorontwikkelen (in tools & methoden) en onderbouwen van hun eigen werkwijze in deze context.

De uitkomst van het project is een online magazine “De rol van ontwerpers in wijkgerichte energietransitie”, beschikbaar via deze website.

Partners: Hogeschool Utrecht, Ideate, Connecting Ideas, Afdeling Buitengewone Zaken, Stipo, Capada, Gemeente Utrecht.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen