Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven

ProfielfotoNiels Glerum 04-07-2024
52 keer bekeken

In 2030 leeft meer dan 80% van de Nederlanders in steden. De noodzaak om gebieden snel te ontwikkelen en nieuwe woningen te realiseren is dus groot. Aandacht voor klimaatverandering, energietransitie, mobiliteit, veilige voedselketens, schaarste en vooral gezondheid en welzijn is daarbij van belang.

Het doel van dit project is stedelijk leven gezonder maken door als landelijke community of practice data en kennis uit te wisselen en te verrijken, en samenwerking en gezamenlijk leren aan te jagen in living labs.


Beoogde resultaten

Binnen dit project worden de volgende resultaten verwacht:

  • Publiek private samenwerking: Community of Practice om kennis uit te wisselen
  • Evidence base opbouwen en toepassen best practices
  • Landelijk opschalen van communities
  • Kennisuitwisseling en de mogelijkheid om te leren vanuit de praktijk binnen het onderwijs

Aanpak

Daarbij hanteren we de volgende aanpak:

De hub bevordert samenwerking tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners om innovatieve, wetenschappelijk onderbouwde producten en diensten te ontwikkelen. Dit gezamenlijke platform deelt kennis en past deze toe in living labs, wat bijdraagt aan gezondheid en duurzame economische ontwikkeling in Nederland. Dit wordt gedaan door middel van projecten, learning communities en living labs. 

Samenwerkingspartners

Aan dit project zijn de volgende partners verbonden: Universiteit Utrecht, RIVMProvincie UtrechtGemeente Utrecht, Hogeschool UtrechtGemeente AmersfoortUrban SYNCFuture city foundationROM Utrecht, UMC Utrecht en Heijmans


Meer weten over dit project? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Merel Backx

Afbeeldingen

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen