ROBUST: Robuust Duurzaam Elektriciteitssysteem door Regionale Flexibiliteit

ProfielfotoNiels Glerum 17-03-2022
1067 keer bekeken

Het eerste integrale onderzoek ter wereld naar een stadsbreed, toekomstbestendig en flexibel elektriciteitssysteem. Het ROBUST project richt zich op toenemende lokale congestieproblemen in stadsregio's in samenhang met de toenemende volatiliteit in de landelijke energiemarkten.

Verwachte resultaten

ROBUST beoogt een integraal flexibiliteitssysteem op stadsregioniveau, dat in steden steeds meer duurzame energie en elektrisch vervoer kan faciliteren. Daarvoor is flexibiliteit nodig vanuit flexbronnen zoals het slim en bidirectioneel laden van EV's, stationaire batterijen, warmtepompen en warmteopslag.

De beoogde projectresultaten zijn:

  1. Innovatieclusters rond flexibiliteitssystemen in Utrecht en Arnhem zijn verbonden;
  2. Wereldwijd eerste onderzoek rond grootschalige inzet van V2G-(deel)personenauto's;
  3. Het potentieel van flexibiliteitssystemen in de stadsregio's Utrecht en Arnhem is bekend;
  4. Proof-of-principle van wijkflexibiliteitssysteem voor de functies wonen, werken en mobiliteit;
  5. Proof-of-principle van integraal flexibiliteitssysteem op stadsregioniveau met optimale verhouding tussen flexibiliteit en netverzwaring, gevalideerd op gedragsaspecten, dataveiligheid, leveringszekerheid, economische waarde, beleidsontwikkeling en juridische implicaties.


Aanpak

Binnen ROBUST wordt onderzoek gedaan naar een integraal flexibiliteitssysteem op stadsregioniveau. De HU focust zich op praktijkonderzoek en metingen in pilot locaties voor de functies stadsmobiliteit. Daarbij kijken we hoofdzakelijk naar mobiliteit door middel van elektrische bussen en stadsdistributie. De resultaten van dit praktijkonderzoek worden later gekoppeld aan de modellen voor flexibiliteit op stadsregioniveau.


Looptijd

ROBUST werd als beste beoordeeld van twintig projectvoorstellen voor de MOOI-regeling van de Topsector Energie. De looptijd van het project is van 2021 - 2025. 


Samenwerkingspartners

In ROBUST werken 51 partners uit bedrijfsleven, overheid, en de kennissector samen. Het project wordt geleid door de Universiteit Utrecht (UU) en Utrecht Sustainability Institute (USI). Grote bedrijven als Stedin, ELaadNL, Smart Solar Charging, EDMij en Enervalis richten zich op het onderzoeken van het flexsysteem. De UU en TU Delft zullen de modelleringen daarvan leiden. En de Hogeschool Utrecht,  Gemeente Utrecht en Arnhem brengen kennis en unieke onderzoekslocaties in.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans Bal of Joost Halkes

Afbeeldingen

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen