Samenwerking met bedrijven kan nog beter

14-06-2024

Wat is er nodig voor optimale samenwerking tussen beroepenveld en onderwijs? Het Hu Innovatietrainee Programma (HIP) deed onderzoek naar good practices van samenwerking tussen een aantal opleidingen van de HU en het beroepenveld. Tijdens deze Inspirational Talk zijn de uitkomsten gepresenteerd. 

Van februari 2021 tot 31 maart 2024 heeft het CoE Smart Sustainable Cities deelgenomen aan een landelijk SIA/Raak project. Het doel van dit project was de innovatiekracht van het mkb te vergroten door de inzet van trainees: het HU Innovatietrainee Programma (HIP). De opzet was om afstudeerders, van onder andere Institute for Design and Engineering (IDE), door extra begeleiding vanuit een aantal lectoraten te ondersteunen met de laatste inzichten op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Aansluitend aan afstuderen konden deze studenten in een traineeship het afstudeerbedrijf ondersteunen met de implementatie van de uitkomst van hun afstudeeronderzoek. Daarnaast konden zij zichzelf tegelijkertijd in de praktijk verder ontwikkelen.

De betrokken lectoraten bij HIP waren: Nieuwe Energie in de Stad, Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry, Building Future Cities, Microsysteemtechnologie, Co-Design, Technologie voor zorginnovaties, Procesinnovatie en informatiesystemen en het lectoraat Beroepsonderwijs.

 

Resultaten HIP

De volgende resultaten zijn uit het HIP gekomen.

Cruciaal in dit traject blijkt de ondersteuning door geavanceerde software en het praktijkbureau. Een efficiënte procesflow, met een strakke planning en een tijdige start, zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is en dat de infrastructuur goed functioneert. Kwaliteitsbewaking in samenwerking met het docententeam en relatiebeheerders blijkt ook cruciaal om het niveau omhoog te tillen. Essentieel hierbij is de visie op samenwerking, met steun en prioritering vanuit het management. Deze noodzaak moet ook gevoeld worden, anders komt het moeilijk van de grond.
Een relatiebeheerder, die meer dan 0,5 FTE werkt, speelt een sleutelrol in dit proces. Zij werven niet alleen nieuwe partners, maar onderhouden ook de banden met bestaande contacten. Een netwerk van relatiebeheerders binnen de HU zorgt voor een soepele estafette van projecten, waarbij kennis en middelen optimaal worden gedeeld. Het programma draait om duidelijke en tijdige communicatie met alle betrokken partijen, wat ervoor zorgt dat iedereen, van studenten tot docenten en externe partners, weet waar ze aan toe zijn en optimaal kunnen bijdragen. Iets wat tijdens het project constant nodig was en dus ook erg belangrijk is om te blijven evalueren. 

 

Kansen HIP

Door de betere inzet van de interne organistie en de verbeterde visie op samenwerking kunnen we niet alleen meer vaste partners aantrekken, maar ook een consistent en hoogwaardig projectaanbod bij opleidingen garanderen. Studenten krijgen zo de kans om hun vaardigheden te verbeteren in een professionele omgeving, ondersteund door betere interne faciliteiten en begeleiding. Deze aanpak maakt de HU niet alleen aantrekkelijker voor nieuwe partners en studenten, maar zet ons ook op de kaart als een instituut dat vooroploopt in innovatie en samenwerking met bedrijven.

 

Meer weten over de kansen en de resultaten van HIP? Download dan het eindrapport of de eindpresentatie


Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Tjitske Cazemier of Yvette Lanting

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen