Onderzoek naar rechtvaardige duurzaamheidstransities

02-04-2024 73 keer bekeken

Via het programma “Mobiliteit in een duurzame toekomst” heeft NWO financiering toegezegd voor vierjarig JUSTNEXUS-project dat onderzoekt hoe uitdagingen in mobiliteit, energie en huisvesting samen kunnen worden aangepakt. Het consortium wordt geleid door de Universiteit Utrecht.

Het JUSTNEXUS-project zal onderzoeken hoe op het snijvlak van mobiliteit, energie en huisvesting rechtvaardige duurzaamheidstransities kunnen worden bevorderd. 

De toekomst van mobiliteit, energie en huisvesting

JUSTNEXUS ontwikkelt nieuwe overkoepelende visies met behulp van een "Museum van de Toekomst", een platform voor uitwisseling en inspiratie. Tegelijkertijd worden oplossingen verkent in concrete experimenten, waarbij bijvoorbeeld woningcorporaties aan de slag gaan met deelmobiliteit, elektrische voertuigen stroom terugleveren aan het net en burgers duurzaam vervoer organiseren in coöperaties.

JUSTNEXUS heeft verschillende onderzoekslijnen, die tijdens het project voortdurend met elkaar verbonden zijn. Eén lijn richt zich op methodes voor de ontwikkeling van toekomstvisies voor mobiliteit, energie en huisvesting. Een andere groep onderzoekers bekijkt hoe verschillende eigendomsstructuren, te weten publiek, privaat en gemeenschappelijk, kunnen bijdragen aan een rechtvaardige transitie. Onderzoekers besteden ook aandacht aan businessmodellen op het snijvlak van mobiliteit, energie en huisvesting. Tot slot werkt het consortium aan de ontwikkeling van meer transparante algoritmen die bijvoorbeeld de beschikbaarheid van elektrische deelauto's kunnen reguleren. 

Een breed consortium van onderzoekers en maatschappelijke partners

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een breed consortium, geleid door Maarten Hajer en Toon Meelen van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht. Naast onderzoekers van de Universiteit Utrecht, zijn ook onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Maastricht, Hogeschool Utrecht (Karla Münzel & Mieke Oostra), en HAN University of Applied Sciences betrokken. Internationale onderzoekspartners zijn de Transport Studies Unit aan de Universiteit van Oxford, en het Mobius lab van de Bocconi Universiteit in Milan.    

Ook verschillende maatschappelijke partners nemen deel. Vanuit de mobiliteitssector ondersteunen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Louwman Innovation, Digital & Data, Studio Bereikbaar en CROW-KpVV het project. Vanuit de huisvestingssector zijn dit Rasile group en de Groene Huisvesters. Drie gemeenten doen mee: Leeuwarden, Amersfoort en Helmond. In ieder van deze gemeentes zal JUSTNEXUS beloftevolle ontwikkelingen op het snijvlak van mobiliteit, energie en huisvestiging bestuderen.  

In het project worden meerdere “learning communities” opgezet waarin geleerde lessen worden gedeeld op lokaal en nationaal niveau. Hier worden partners vanuit de verschillende sectoren en buitenstaanders betrokken, zoals programmamakers Rinke Vreeke en Tom Loois, Marjan Slob, het Gemeentelijk Netwerk Mobiliteit en Infrastructuur, EnergievanOns, FrieslandLease en MyWheels. Via ROC Midden Nederland nemen ook MBO-studenten deel. Ook andere geïnteresseerden kunnen toetreden.        


Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het NWO, of contact opnemen met Karla Münzel

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen