Onderzoek naar deelmobiliteit in provincie Utrecht

24-01-2024 316 keer bekeken

In het kader van het Interreg-project 'ShareDiMobiHub' werkt de provincie Utrecht aan een opschalingsplan voor gedeelde mobiliteit. Omdat nog weinig onderzoek gedaan is naar de beschikbaarheid van de locaties van gedeelde voertuigen, is een GIS-analyse gemaakt. Lees hier de eerste resultaten.

Het verduurzamen en toegankelijker maken van mobiliteit is van groot belang voor de gezondheid en de kwaliteit van leven. Shared & Digital Mobility Hubs (ShareDiMobiHub) wil de multimodale bereikbaarheid verbeteren door het introduceren, verbeteren en uitbreiden van (digitale) mobiliteitshubs met gedeelde vervoerswijzen. In dit onderzoek is gekeken naar: (i) ruimtelijke patronen en clusters in het aanbod van deelmobiliteit, (ii) wanneer we spreken van een ShareDiMobiHuB en (iii) wat zijn de locaties waar gedeelde voertuigen beschikbaar zijn.


100 hubs in provincie Utrecht

In dit onderzoek wordt een 'deelmobiliteitshub' gedefinieerd als een locatie waar minstens twee verschillende vormen van deelmobiliteit en/of ov-standplaatsen dicht bij elkaar (150m) staan. Deze deelmobiliteitsknooppunten fungeren als centrale punten in multimodaal reizen, zodat gebruikers daar gemakkelijk kunnen overstappen tussen verschillende (deel)modaliteiten.

In totaal zijn er in de provincie Utrecht zo'n 3642 locaties met deelvoertuigen in kaart gebracht (1834 auto's, 1520 (bak)fietsen, 288 scooters) met minimaal één, maar soms meerdere deelvoertuigen per locatie. Naast de locaties van de deelvoertuigen is ook de ruimtelijke clustering van verschillende (deel)modaliteiten onderzocht. Voor deze cluster-analyse werden alleen deelvoertuigen meegenomen die een vaste locatie hebben met twee of meer deelvoertuigen. In totaal zijn er 100 hubs in kaart gebracht in de provincie Utrecht. In het geval van de gemeente Utrecht zijn er officiële knooppuntlocaties aangewezen door de gemeente, zoals bij Station Utrecht Vaartsche Rijn. Deze locaties zijn ingericht volgens de landelijke 'identiteit' van hubs, inclusief een groen bord met het 'hub' logo. Opvallend is dat Utrecht Centraal, Station Utrecht Zuilen en Station Utrecht Overvecht (nog) geen officiële hublocaties zijn, ondanks het feit dat daar significante clusters van (sub)modaliteiten in kaart zijn gebracht.

Tot slot zal de provincie Utrecht deze informatie gebruiken voor het opzetten en uitrollen van een provinciaal plan voor opschaling van deelmobiliteit, gericht op het creëren van een intergemeentelijk netwerk van deelmobiliteitshubs.


Identificeren van nieuwe potentiële hub-locaties

De inventarisatie van de hubs is pas een eerste stap in het bieden van handvatten aan beleidsmakers in het mobiliteitsdomein. In de volgende fase van het project wordt deze inventarisatie gebruikt voor het identificeren van nieuwe potentiële hub-locaties, gebaseerd op onder andere de zichtbaarheid, connectiviteit en de bereikbaarheid van de locaties. Ook hiervoor zal een GIS-benadering worden gebruikt.

Dit onderzoek is verricht door Gido Stoop, Karla Münzel, Martijn Rietbergen en Frans Bal.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Verkeerskunde of contact opnemen met Gido Stoop.

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen