Samenwerken aan de verduurzaming van een wijk

22-08-2023 334 keer bekeken

Hoe werk je met verschillende soorten organisaties en bewoners aan de verduurzaming van een wijk? Onderzoeker Maarten ter Huurne schreef in het vakblad Sociaal Werk hoe in de wijk Smitsveen in Soest gebruik werd gemaakt van participatief actieonderzoek. Zijn opbrengsten zijn hier te lezen.

In de laatste (augustus) editie van het vakblad Sociaal Werk heeft Maarten ter Huurne een artikel gepubliceerd over de ervaringen met integrale samenwerking in Soest. Het gehele nummer staat in het teken van de klimaatcrisis en sociaal werk. De editie is hier te lezen

 

Het onderzoek

Hoe doe je dat op een goede manier, integraal samenwerken? En vooral, hoe kunnen bewoners in Smitsveen meer eigenaarschap verkrijgen over de energietransitie in hun buurt? Die vraag stond centraal in het project ‘Energie in Smitsveen’, in de wijk Smitsveen in Soest. Het doel was om huishoudens met een klein budget te helpen hun energierekening te verlagen. Zeven organisaties, waaronder de gemeente Soest, woningcorporatie Portaal en Schuldhulpmaatje Soest werkten hierin samen. De Hogeschool Utrecht was van 2021 tot 2023 bij dit project betrokken, om via actieonderzoek kennis te verzamelen en een effectieve samenwerking tussen de partners te bevorderen.

In dit project gebruikte zij de methode van participatief actieonderzoek. Hierbij werd het onderzoek uitgevoerd in cocreatie met de belanghebbenden. Het onderzoek was niet alleen gericht op kennisbevordering, maar vooral ook op het bewerkstelligen van een verandering door het uitvoeren van acties in de praktijk.

 

Wat uitkomsten uit het onderzoek

Het project heeft bewoners geholpen om energie te besparen. Er zijn gratis energiebesparende maatregelen aangebracht bij meer dan 600 huishoudens en bijna 300 gesprekken met huurders gevoerd over hun energiebesparing. Dat resulteerde in 45 aanvragen voor een gesprek met een energiecoach. Een ander zeer belangrijk resultaat is dat vijf bewoners aan de slag zijn gegaan om het project ‘Energie in Smitsveen’ voort te zetten. De huidige projectgroep van partners is daarmee een steungroep voor deze bewoners geworden.

 

Het rapport ‘De sociale kant van de energietransitie’ is nu te lezen. 

 

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Maarten ter Huurne

 

Foto is van Jaap van den Broek Fotografie

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen