Samenwerkingsproject 'Slimme Duurzame Mobiliteit'

01-06-2023 365 keer bekeken

In 2022 zijn het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) en de Hogeschool Utrecht (HU) het samenwerkingsproject 'Slimme Duurzame Mobiliteit' gestart. Na een stroef begin in de COVID-periode, zijn er toch meerdere leuke studentenprojecten geweest. Alle projecten zijn hier te lezen.

Niet alleen is het leuk voor studenten om aan de slag te gaan met slimme en duurzame mobiliteit. Ook voor de HU en het KiM zorgt het voor een mooie kruisbestuiving tussen praktijkgericht onderzoek en onderwijs. 


Zakelijke Deelmobiliteit

In het voorjaar van 2022 heeft een groep studenten van de Hogeschool Utrecht zich verdiept in zakelijke deelmobiliteit. Zij maakten een rondgang langs 14 bedrijven en organisaties uit diverse sectoren, in Utrecht en daarbuiten, die deels al gebruik maken van deelmobiliteit en deels (nog) niet. Een belangrijke les is dat de bestaande vloot van zakelijke leaseauto’s een obstakel is om te beginnen met zakelijk autodelen. Pas als werknemers een deelauto zien als volwaardig alternatief voor de leaseauto, zijn ze bereid de overstap te maken.

Ook deed masterstudent Ragnhild Bruynooghe van de TU Delft bij het KiM onderzoek naar zakelijke deelmobiliteit. Ze bracht een groot aantal factoren in kaart die de invoering van zakelijk autodelen bij bedrijven kan versnellen. Hierbij blijkt het niet alleen te gaan om het overtuigen van de eindgebruikers (werknemers), maar ook van andere stakeholders binnen het bedrijf. Naast praktische en kostentechnische aspecten moet autodelen bijvoorbeeld ook aansluiten bij het imago van het bedrijf, bij het reispatroon van werknemers, en bij het parkeerbeleid van het bedrijf.


Camp New Amsterdam: Mobiliteitsstudie

In het najaar van 2022 is door twee studentengroepen een mobiliteitsstudie uitgevoerd rondom Camp New Amsterdam (Zeist), voormalig onderdeel van vliegbasis Soesterberg. De kazerne voorziet uitdagingen bij het faciliteren van duurzame bereikbaarheid, en vormt daarom een interessante case om uitdagingen en oplossingen te bestuderen. De kazerne is een groeilocatie waar ook nog een Natura 2000 gebied gerealiseerd gaat worden. De studentengroepen hebben inzicht verzameld in de actuele vervoerstromen naar en op het terrein. Door de herontwikkeling van dit gebied zal de komende jaren niet alleen de verkeers- en parkeerdruk veranderen, maar ook het niveau van voertuigemissies. Met de door de studenten gerealiseerde benchmark als startpunt wil de kazerne een begin te maken met het zoeken naar duurzame (deel)mobiliteitsoplossingen voor deze qua OV redelijk geïsoleerd liggende locatie.


Nieuwe wijze van samenwerking

In 2023 gaat de opzet van Slimme Duurzame Mobiliteit veranderen. In plaats van het idee om met het consortium een gezamenlijk onderzoeksprogramma vast te stellen, zal in het vervolg per project samenwerking werking worden gezocht met geïnteresseerde leden van het consortium. Het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities zal hierbij de trekkende rol hebben.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans Bal

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen