Onderzoek naar de sociale kant van de energietransitie

26-05-2023 294 keer bekeken

Maarten ter Huurne en Justin Riel deden onderzoek naar de sociale kant van de energietransitie in Soest. Niet alleen de wijk Smitsveen heeft er veel aan gehad, ook is het project bijna in de prijzen gevallen voor beste Utrechtse lokale energie initiatief van 2023. Lees hier alles over het onderzoek.

De afgelopen tijd hebben Dr. Maarten ter Huurne en Justin van Riel in een onderzoek gekeken naar hoe inwoners van de wijk Smitsveen meer eigenaarschap konden verkrijgen over de energietransitie in hun wijk. Met dit onderzoek proberen zij de toekomst van een fossielvrije samenleving een stapje dichterbij te brengen. En zo'n onderzoek is nodig. Want het tegengaan van verdere klimaatverandering, en daarmee het vergroten van duurzaamheid, is een van de meest belangrijke opgaven van deze tijd. 

 

De belangrijkste resultaten

Dit onderzoek startte met de overkoepelende onderzoeksvraag Hoe kunnen bewoners in Smitsveen meer eigenaarschap verkrijgen over de energietransitie in hun buurt? 

De resultaten in het rapport zijn onderverdeeld in verschillende werkpakketen. Dit zijn Werkpakket: 'Integrale samenwerking', 'Effecten van project Energie in Smitsveen', 'Bewonersverbinding' en 'Gedragsverandering'. Een aantal conclusies kwam uit het onderzoek. Allereerst dat een sterke relatie gebaseerd op vertrouwen met bewoners een voorwaarde is voor meer eigenaarschap. Zoiets wordt versterkt door bewoners op te zoeken in hun eigen leefomgeving en zelfs tot achter de voordeur. Daarnaast leidt een goede samenwerking tussen de partners in Soest tot het afstemmen van onderlinge activiteiten en daarmee tot een effectievere benadering naar bewoners. Als laatste dient het sociaal domein op bestuurlijk niveau een plek te krijgen in de energietransitie. Zo wordt niet alleen het technische en fysieke aspect, maar ook het sociale aspect behandeld. 

In het rapport staan bij het hoofdstuk 'Aanbevelingen' verschillende manieren genoemd hoe dit in de praktijk kan worden toegepast. Ook met voorbeelden uit Soest.

 

Een interessante samenwerking

Het onderzoek kende verschillende onderzoeksthema's, doelgroepen en partners. In dit onderzoek is samengewerkt met professionele partners die actief zijn in Smitsveen, denk aan welzijnsorganisatie Stichting Balans in Soest, de gemeente Soest, woningcorporatie Portaal en vrijwilligersorganisaties Energie Actief Soest (EAS) en Schuldhulpmaatje Soest. Deze organisaties waren met elkaar verenigd in het project Energie in Smitsveen (Eis). 


Interessant voor meerdere doelgroepen

De resultaten van het onderzoek kunnen interessant zijn voor verschillende doelgroepen. Denk aan professionals in het sociaal domein, zoals: gemeenteambtenaren, ambtenaren van het rijk en provincie, sociaal werkers en professionals van woningcorporaties. Maar ook onderzoekers en studenten die zich met eenzelfde problematiek bezighouden.


Bent u benieuwd geworden naar het rapport? Het rapport kunt u hier downloaden. Er is ook een visuele samenvatting gemaakt, om de kern van het onderzoek over te brengen. 

 

Het onderzoek valt onder SURE. Dit is een brede onderzoeksgroep van Hogeschool Utrecht, Hanzehogeschool en een groot aantal organisaties en instellingen. Zij versterken de komende jaren de verbinding tussen de technische mogelijkheden en het sociale domein van de energietransitie. SURE verdiept en versterkt de samenwerking door een SPRONG-subsidie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten ter Huurne

 

 

Foto: JOSE ELEONORE Fotografie

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen