Meer succesvolle verhuisbewegingen van senioren

10-05-2023 227 keer bekeken

Norbert Broenink deed zijn afstudeeronderzoek aan de Master of Urban and Area Development (MUAD) aan de HU. Hij ging op zoek naar hoe gemeenten verhuisbewegingen bij senioren op gang kunnen brengen. Zijn conclusie: dé senior bestaat niet en dé oplossing daarom ook niet. Lees hier zijn verhaal.

In het onderzoek in opdracht van de gemeenten in West-Friesland stonden drie vragen centraal: hoe kan je senioren verleiden om te verhuizen (pull factoren)? Hoe kan je senioren stimuleren om te verhuizen (push factoren)? En welke randvoorwaarden zijn daarbij van belang? Door interviews, groepsgesprekken en literatuuronderzoek zijn antwoorden gevonden op deze vragen. En de conclusie is interessant: senioren willen de regie in eigen hand houden. De verhuisgeneigdheid is aanwezig, maar een nieuwe woning moet wel aan de woonwensen voldoen: nieuwbouwkwaliteit en levensloopbestendig. Passende woningen blijken een voorwaarde om de verhuisketen op gang te brengen.


Achtergrond en motivatie voor het onderzoek

Nederland is op dit moment onvoldoende in staat om een groeiende groep ouderen te faciliteren in hun (toekomstige) woon-, welzijn- en zorgbehoeften. Je ziet dat oudere mensen minder verhuizen. En dat door de toenemende vergrijzing de vraag naar verzorgwoningen steeds groter wordt. Om die reden heeft de Overheid het belang van de ‘woonzorgvisie’ hoger op de agenda gezet. Per 1 januari 2024 zijn gemeenten verplicht een woonzorgvisie op te stellen gebaseerd op de lokale behoefte. En dat sloot voor Norbert goed aan bij zijn achtergrond en zijn ideeën voor dit onderzoek.

Norbert is als onderzoeker en adviseur al bijna zijn gehele loopbaan actief in het sociale- én fysieke domein, waar hij in aanraking komt met maatschappelijke vraagstukken rondom wonen. Door zijn achtergrond in de techniek en de sociale wetenschappen probeert hij kennis van verschillende domeinen bij elkaar te brengen. De doelstelling van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de woonwensen van senioren in West-Friesland, waardoor de gemeenten in deze regio een succesvolle verhuisbeweging op gang kunnen brengen.

 

Toekomstbeelden

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat passende woningen op dit moment ontbreken en dat zonder deze woningen push maatregelen weinig zin hebben. Norbert doet in zijn masterproef vijf aanbevelingen om als gemeente verder hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast heeft hij een inspiratiewijzer ontwikkeld als instrument om de bewustwording bij gemeenten te vergroten. In de inspiratiewijzer, 'Toekomstbeelden senioren in West-Friesland', zijn de resultaten van het onderzoek vertaald in vier persona’s: de ondersteunde, de regisseur, de verpleegde en de verzorgde. In de toekomstbeelden staan per persona de verhuiswensen, mogelijke push- en pull acties, randvoorwaarden en het bijbehorende type woning beschreven.

Door zijn onderzoek, en de daaruit voortvloeiende praktische handvatten en visualisaties, hoopt hij meer bewustwording te creëren bij de gemeente(n) over dit onderwerp. Want als ouderen makkelijker kunnen verhuizen, zal dit zijn uitwerking kunnen hebben op de rest van de woningmarkt. Een ding is zeker: er moet wat veranderen om deze problematiek op te lossen. 

 

U kunt hier meer informatie over het onderzoek vinden. De rapporten kunt u hier downloaden Wilt u persoonlijk contact opnemen met Norbert Broenink dan kan dat ook.

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen