eBussed Utrecht Stakeholder event een succes!

01-07-2022

Op de Remiseweg in Nieuwegein vond 28 juni het eBussed Utrecht Stakeholder event plaats. Qbuzz ontving vertegenwoordigers van gemeentes uit de regio, provincie en de Hogeschool Utrecht. Zij werden bijgepraat over de resultaten en de lessons learned van het eBussed project. Lees hier meer!

Electrische OV bussen worden in grote getalen opgeladen op Remiseweg 1 in Nieuwegein. In die omgeving vond de laatste bijeenkomst van fase 1 plaats van het Interreg project eBussed met de regionale stakeholders.  Zij zijn belangrijke belanghebbenden bij het beschikbaar stellen van de openbare ruimte die nodig is voor laadfaciliteiten. Het belangrijkste doel van de bijeenkomst was om de gemeenten te informeren over de huidige stand van zaken op het gebied van emissievrij vervoer in de provincie. Tijdens de bijeenkomst werd ook gecommuniceerd over de lessen die zijn getrokken uit good practices uit de andere eBussed-regio's.

Een van die regio's was Malta. Vanuit Malta kregen de stakeholders terug welke inzichten zij hebben opgedaan uit de Utrechtse regio. Vooral de aanpak van het project Centraal Station CU2030 maakte veel indruk. Daar stonden de omgang met openbaar vervoer in de volle breedte, voorzieningen voor fietsenstallingen en het teruggeven van een weg aan water centraal.


Vervolgstappen

Uiteraard stonden ook de volgende stappen voor verdere inzet van elektrische bussen in de regio op de agenda, waaronder de beide acties die zijn vastgelegd in het regionaal actieplan eBussed. Peak shaving als slimme laadmethode, waarbij rekening wordt gehouden met beschikbaarheid van energie in relatie tot het weer operationeel zijn van een bus. Het monitoren van de prestaties van de e-bussen om van te leren en de uitvoering van OV te optimaliseren.

Tot slot was er een rondleiding over de laadfaciliteiten van e-bussen, indrukwekkend om te zien.

 

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Marjoke de Boer

 

 

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen