Resultaten van het ENPOR-project over energiearmoede

05-05-2022 438 keer bekeken

Stijgende energieprijzen maken het moeilijk om grip te houden op de energierekening. Helemaal voor mensen in een slecht geïsoleerd huis, met een hoge energierekening en/of een lager inkomen. In het ENPOR-project wordt onderzoek gedaan naar een Energiebox. De resultaten laten je versteld staan.

Volgens onderzoek van TNO (2021) blijkt dat 550.000 huishoudens in 2019 leefden in energiearmoede. Naar verwachting is dit aantal door de stijgende energieprijzen inmiddels fors toegenomen. In Utrecht wordt daarom aan particuliere huurders de Energiebox aangeboden. Vanuit de Hogeschool Utrecht, met het ENPOR-project wordt er onderzoek gedaan naar onder andere de aanpak. In drie gelijksoortige flats in een buurt in Tuindorp-Oost hebben we drie werving strategieën naast elkaar gezet. 

 

Achtergrond

Het project ENPOR, een Horizon 2020 project, heeft als doel meer inzicht krijgen in het multidimensionale probleem van energiearmoede in de particuliere huursector. Hiervoor worden tien verschillende beleidsinstrumenten in zeven landen bestudeerd, verder doorontwikkeld en toegesneden op de specifieke behoeften van de sector. In Nederland onderzoeken we de Energiebox van de Jonge Milieu Advies (JMA): een tool met als doel het verlagen van de energiekosten door het invoeren van goedkope energiebesparende maatregelen, maar ook door een persoonlijk advies over energiebesparings-mogelijkheden door gedragsverandering. Het onderzoek wordt in Nederland uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht. In het kader van het project de Energiebox tegen het licht gehouden en wordt samen met de stakeholders gezocht naar de mogelijkheden om de impact en effectiviteit ervan te vergroten. In Utrecht wordt de Energiebox en het advies gefinancieerd door de Gemeente Utrecht, dankzij de Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW).

 

Waarom

We zien dat het erg lastig is om huurders die te maken hebben met energiearmoede in de particuliere sector te bereiken in dit project. Het aantal particuliere huurders dat een box heeft aangevraagd is in de afgelopen jaren enorm gegroeid. Uit enquêtes blijkt dat veel mensen vanuit milieuoogpunt deelnemen. Dit doen ze vaak vanwege het terugdringen van de energiekosten, en dat terwijl zij niet per se worstelen met de energierekening. Erg interessant dus. Mede daarom hebben we drie flats geselecteerd en daar verschillende wervingsmethodes naast elkaar gezet.

 

Resultaat

De wervingsmethoden die zijn toegepast zijn: een populaire geschreven brief, een populair geschreven e-mail en een formele e-mail. Daarnaast is geëxperimenteerd met verschillende herinneringen: een huis-aan-huisbezoek, een brief en een deurhanger. We hadden verwacht dat de respons ongeveer gelijk zou zijn in de 3 flats en dat de voorkeur licht zou uitgaan naar een populaire e-mail. Niets is minder waar. De populair geschreven brief die door de bus kwam, leverde de hoogste respons op. Vooral als het werd opgevolgd met het huis-aan-huisbezoek. Een herinnering in de vorm van een deurhanger leverde helemaal geen extra aanmeldingen op.

 

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lenneke Kok.

 

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen