Summercourse Smart Sustainable Cities HU 2021 was een success!

30-09-2021

Studiejaar 2021-2022 is succesvol gestart met een summer course van Smart Sustainable Cities! Tien Internationale studenten hebben een week gestudeerd op maatregelen waarmee de Utrechtse wijk Lombok de volgende stappen kan zetten naar een smart en sustainable neighbourhood.

Er is gewerkt met Systemic Design Thinking aan de problemen op het vlak van geluid en veiligheid door het aanwezige verkeer. Studenten hebben naar circulariteit gekeken aan de hand van een Material Flow Analysis en dit model toegepast op voorbeelden uit de wijk. Ook hebben zij zich verdiept in de Carbon footprint en gewerkt met het ASE en SUMO model op het gebied van duurzame mobiliteit. De beide modellen beogen inzicht te geven in de mogelijkheden, om gedrag te beïnvloeden op het gebied van mobiliteit.

Het programma was gebaseerd op het zojuist verschenen handboek “Smart Sustainable Cities” van Martijn Rietbergen, Evert-Jan Velzing en Rien van Stigt. De theorie en modellen uit het handboek gaven studenten richting om met complexe materie als het verduurzamen van een wijk om te gaan.
Het was leuk werken met een enthousiaste groep uit veel verschillenden culturen, met voornamelijk een technische achtergrond. Zij waardeerden achteraf dat er niet alleen naar technische oplossingen werd gekeken, maar dat de mens als uitgangspunt werd genomen. Het werken met persona’s en nadenken over gedragsverandering werd ook goed gewaardeerd. De mooiste feedback was; “We hebben op een vriendelijke, aangename en respectvolle manier kunnen samenwerken, laten we dat de wereld toewensen om gezamenlijk aan duurzame oplossingen voor onze planeet te werken”. Hoe mooi is dat als start van het studiejaar?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met marjoke.deboer@hu.nl of evert-jan.velzing@hu.nl

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen