Kick-off ontwikkeling toolkit Toekomst-Als-Kompas

25-02-2021 499 keer bekeken

Deze maand is de ontwikkeling gestart van een toekomstbestendige, hybride (online/offline) toolkit. Deze faciliteert stakeholders rondom een maatschappelijk vraagstuk om toekomstdenken ('Probing the future') te gebruiken en zo te komen tot radicale, breed gedragen innovaties.

Een high fidelity prototype van de toolkit zal worden toegepast op casuïstiek rondom energietransitie. Samen met Energie U wordt hier invulling aan gegeven. Energiecoöperatie Energie-U is een lokale energiebeweging waarin Utrechtse bewoners duurzame energie thuis, in hun buurt en in onze stad aanjagen, organiseren en bewaken. Er is een behoefte om los te komen van alleen het korte termijn denken en, met behulp van de toolkit, aan het verkennen wat er gebeurt in de verre toekomst. Wat als we in 2050 geen aardgas meer hebben, of wat als we in Utrecht straks allemaal op stadsverwarming zitten?

Waarom?
De meeste methoden voor visievorming extrapoleren lineair het verleden via het heden naar de toekomst. 'Probing the future' breekt met die continuïteit door een sprong in de verre toekomst te nemen. Verbeeldingskracht, reframing en speculatief ontwerpen worden ingezet om een spectrum van mogelijke toekomsten voorstelbaar te maken. De afgelopen jaren hebben we workshops, masterclasses en cursussen 'Probing the future' gegeven en organisaties met behulp van de methode geholpen bij innovatietrajecten. Nu lijkt het moment rijp om op basis van deze ervaring een meer hybride toolkit te ontwikkelen die past bij de huidige trend van meer afstandswerken en leren. Onder creatieve professionals en onderwijsmedewerkers is er een grote behoefte aan flexibele instrumenten en protocollen, die de lange termijn transformatie naar een balans tussen face-to-face en afstandswerken ondersteunen.

Met wie?
De toolkit wordt ontwikkeld door het lectoraat Co-design in samenwerking met creatieve partners Design Innovation Group en House of Progress en past naadloos in de programmalijn Transitieprocessen van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities. De bedoeling is dat studenten de toolkit in het najaar gaan valideren aan de hand van de boven beschreven casuïstiek van Energie U.

Wanneer?
Het project loopt tot einde 2021.

Resultaat?
Een hybride (online/offline) toolkit die te gebruiken is in het onderwijs en in organisaties, en in processen waarbij ook non-professionals betrokken worden. De tool wordt intergenerationeel inzetbaar, zodat studenten samen met (non)professionals uit verschillende leeftijdscategorieën van elkaar kunnen leren.

Instrumenten in de toolkit richten zich op:

  • Onderzoeken van vroege signalen van verandering met betrekking tot het vraagstuk: Ontwikkelen alternatieve toekomstscenarios;
  • Bouwen van probes: interactieve en ervaarbare visualisaties van toekomstscenario’s die uitnodigen tot dialoog;
  • Analyseren van reacties en inzichten uit de dialoog;
  • Formuleren van praktische experimenten in de nabije toekomst om te ‘prikken in het systeem’.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lenneke Kok

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen