Opkomende technologieën, AI en AR, in de installatiebranche

01-02-2021 669 keer bekeken

Hoe opereert het MKB in de technische branche bij het gebruik van Artificiële Intelligentie (AI) en Augmented Reality (AR)? In november 2020 is het project gestart waarin een haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd naar de mogelijkheid van mensgericht installeren door gebruik te maken van AI en AR .

De ontwikkelingen van nieuwe technologieën gaan snel. De technische branche heeft een belangrijke rol bij het implementeren van innovaties. In dit project willen wij achterhalen welke (opkomende) technologieën en innovaties al worden geïnstalleerd in gebouwen en/of in installaties en met welk doel. Een voorbeeld hiervan is dat er geleerd kan worden van de data die aanwezig is in gebouwen. Deze data is o.a. afkomstig van de gebruikers. Hoe kan deze data worden gebruikt voor het energiezuinig maken van gebouwen? En hoe kan het gebruikt worden ten behoeve van het vergroten van het welzijn van de gebruiker? 

Het project is een samenwerking van het lectoraat Technologie voor Zorginnovaties, lectoraat Nieuwe Energie in de Stad en het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities. 

Werkt u in de technische branche en bent u geïnteresseerd in het gebruik van AI en AR? Vul dan de vragenlijst in!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Emelieke Huisman

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Regieorgaan SIA (projectnummer: KIEM.K20.01.077).

Het project wordt uitgevoerd met de Tech Campus van ROC-Midden Nederland, Wij TechniekKuijpersStrukton en Croonwolter&Dros), The Service Concept en TechBinder. Ook is het kennisplatform TVVL betrokken en is er medewerking vanuit de TU Eindhoven vanuit de leerstoel Building Performance.

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen