Webinar ‘Samenwerken aan werkplekvergroening’

October 29, 2020 437 keer bekeken

Dát groen een positief effect heeft op mensen is duidelijk: betere concentratie, lager ziekteverzuim, minder stress... Maar hóe realiseren we een groenere leefwereld: oftewel meer dan één plant in klaslokaal en werkruimte? Dinsdag 27 oktober was het webinar ‘Samenwerken aan werkplekvergroening’.

Met enthousiaste deelnemers vanuit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en studenten heeft er interessante uitwisseling plaatsgevonden op hoe werkplekken op bijvoorbeeld scholen groener te krijgen.   

Het afgelopen half jaar zijn studenten van Aeres Hogeschool Almere, Hogeschool Utrecht, Wellant College Amsterdam samen met de Koninklijke Ginkelgroep en Solana Reclamecentrum aan de slag gegaan met verkennende en uitvoerend onderzoek naar werkplekvergroening. Doel van het project was om inzicht te krijgen van mogelijke routes om werkplekvergroening te realiseren. De deelnemende scholen waren daarbij zelf de onderzoekslocatie. 

Onderwerpen die aanbod zijn gekomen zijn: hoe kan groen er uit zien? Gebouwbiologie, en routes naar werkplekvergroening. 

Belangrijke uitgangspunten zijn:
-       Samenwerken
-       Definiëren welk doel men wilt bereiken met vergroening en welk type vergroening past daar dan bij? 
-       Creëren van bewustwording binnen de eigen organisatie op verschillende niveaus 
-       Wat voor effect heeft de gerealiseerde vergroening (beleving, meetbare effecten, gebruik)?

Om te komen “van Meubilair naar Metgezel” in werkplekverbetering is de verbinding en samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsorganisatie van groot belang. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Emelieke Huisman.

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie settings
Close cookie-settings

Cookie settings

This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.