Volop activiteit bij Wonen 3.0, ondanks Corona!

29-10-2020 387 keer bekeken

Door de maatregelen rondom Covid-19 is het lastiger om samen te werken, maar dat weerhoudt de studenten, docenten, partners en coaches van Wonen 3.0 er niet van om vol enthousiasme aan hun challenges te werken!

Team Celcius – Solar Decathlon Challenge
Na een lange zomer doorwerken aan het afbouwen van het Celciushuis, is het eind bijna in zicht. Momenteel werken onze studenten samen met studenten van MBO-Middel Nederland hard aan het inregelen van de domotica. In oktober hoopten we de partners en sponsoren van het team de gelegenheid te geven het huis kort te bezoeken, maar hier hebben we vanwege de Corona maateregelen van af moeten zien. In de winter moet het op transport naar de eindbestemming, waar alle systemen regelmatig getest en verbeterd zullen worden. Uiteindelijk zal begin april 2021 de definitieve test voor de Solar Decathlon Challenge gehouden worden en vertrekt het kernteam naar Denver voor de eindjurering. We houden iedereen op de hoogte!

Groene schoolpleinen challenge
Dit semester zijn de studenten van de Groene schoolpleinen challenge aan de gang om bij drie scholen in Utrecht een pilot te draaien. Lukt het, met het door hen ontwikkelde stappenplan en de toolkit, om in samenspraak met de buurt de schoolpleinen te transformeren in groene, gezonde speelplaatsen?

Van schapenwei tot ultiem studentgebouw
Twee teams studenten van de minor ‘De Leefbare Stad’ zijn gestart met een onderzoek: aan welke voorzieningen hebben studenten behoefte als het gaat om de vijf cruciale elementen in een studentenleven: eten & drinken, bewegen, ontspannen, contact maken en studeren? Met de bevindingen wordt een voorzieningenplan ontworpen voor het nieuw te bouwen studentgebouw High Five, waar Jebber BV en SSH zo’n 850 studenten hopen een thuis te kunnen geven, waar ze kleinschaligheid ervaren en met een glimlach op hun gezicht wonen!

Rabobank Challenge
Last, maar not least, zijn studenten Technische Bedrijfskunde gestart met het in kaart brengen wat particuliere huiseigenaren kan stimuleren hun woning te verduurzamen. Komen daar uitdagingen uit naar voren, die om innovatieve oplossingen vragen, dan buigen ze zich daar samen met studenten Ondernemerschap &Retailmanagement en van de minor Beyond Borders in periode B. over en pitchen ze hun innovatieve concepten in januari 2021 voor een kritische expertjury.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra Beisterveld

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen