Succesvolle focusgroepen The Future Is Calling

27-05-2020 589 keer bekeken

Het onderzoek rondom ‘thuiswerken’ vanuit de Hogeschool Utrecht in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft inmiddels drie succesvolle focusgroepen gehad. Er staan nog twee focusgroepen en en een co-reviewsessie gepland.

Aan de afgelopen focusgroepen op 8, 15 en 22 mei namen studenten, docenten, onderzoekers, beleidsmakers en creatieve professionals deel. Hier hebben zij zoveel mogelijk ervaringen, ideeën en meningen vanuit verschillende perspectieven met elkaar gedeeld. De essentiële vragen omtrent 'thuiswerken' kwamen boven tafel en werden bediscussieerd. 

Om zo goed mogelijk expertimenten te ontwikkelen rondom creatieve manieren van samenwerken en sociaal contact in een hybride werkomgeving, worden er nog twee focusgroepen georganiseerd. Deze vinden plaats op 29 mei en 5 juni as. Na deze sessies wordt er een online co-reviewsessie georganiseerd waarin de experimenten worden besproken en getoetst op haalbaarheid. Deze zal plaatsvinden op 26 juni 2020 van 10:00-12:00. 

 Heeft u interesse, neem dan contact op met Caroline Maessen en/of Nanda Vrielink.

Dit is een vervolg op het eerdere bericht over het onderzoeken welke nieuwe routines en creatieve oplossingen zich aandienen ten aanzien van de ervaringen met thuis leren en werken. 

   

 

 

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen