Inspirerende community meeting Smart Urban Mobility op 18 februari jl.

16-03-2020 729 keer bekeken

Een bruisende en enthousiaste discussie werd gevoerd rondom vraagstukken die waren ingebracht door stakeholders van het programma Smart Urban Mobility. Aan drie tafels is door aanwezigen gediscussieerd over hoe we vraagstellingen op het vlak van duurzame bereikbaarheid verder kunnen krijgen.

De thema's aan de drie tafels waren: Niet-Mobiliteit, Mobility as a Service (MaaS) en Oplossingen. Doel van de meeting was om tot matchmaking te komen en tot concrete actie over te gaan. Aan het eind waren per thema aandachtspunten zichtbaar met mogelijkheden voor verder onderzoek. Vraagstellingen zijn een stap dichter bij de praktijk gebracht en abstracte begrippen als data verzamelen, inzet van duurzame energie, gedrag beïnvloeden zijn een slag concreter gemaakt. Daarmee gaan we nu aan de slag om een propositie voor nader onderzoek te maken.

Resultaten van studentenprojecten werden toegelicht. Studenten van de master of Informatics werken aan een vraag van Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) met een opdracht om een digital twin te bouwen en advies te geven hoe om te gaan met data. De minor Smart Sustainable Cities heeft met een internationale groep van studenten gewerkt aan de opdracht; To provide innovative solutions to ‘Goed op Weg’ that influence the behavior to travel less during rush hours to and from the Utrecht Science Park, ze hebben interviews afgenomen om grip te krijgen op het mobiliteit gedrag van USP gebruikers. Resultaten uit een Studentproject naar laad faciliteiten voor elektrische bussen wat bij een Quest project is uitgevoerd werd toegelicht evenals de resultaten uit studentenprojecten in de minor Co-Design. Bij die laatste is door middel van vier probes (toekomst studies) gestudeerd op “wat als” vragen voor het ministerie van IenW en daarna voortgezet in ontwerpen voor een aantal prototypes, bijvoorbeeld een MaaS ticket machine.

Zes bedrijven / organisaties brachten hun vragen in die bij hen leven over duurzame bereikbaarheid;

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Goedopweg richten zich op Niet- Mobiliteit en Mobility as a Service. Rabobank en UMC Utrecht richten zich als grote werkgevers in Utrecht op het verleiden van hun medewerkers om meer met de fiets en OV te gaan, zij zoeken naar kleinschalige oplossingen. Movares en Sweco richten zich op “technische” oplossingen als gebruik van deelauto’s en eenvoudig bereikbare E-laad plekken.

Een aantal resultaten zijn; 

-Een her-focus op 'voorkomen van mobiliteit' leidt tot de vraag; Wanneer is intermenselijk contact (niet) noodzakelijk zonder ons menselijk weefsel ('ons mens zijn') te ontwrichten? Inzicht krijgen in de bandbreedte van niet-noodzakelijk intermenselijk contact en hoe deze bandbreedte kan worden opgerekt bijvoorbeeld door middel van data-simulaties gebruikersprofielen en uitvoeren van probes. Geïnteresseerden voor een pilot zijn UMC, RABO, en IenW als 'launching customers' in samenwerking met de HU-kenniscentra, Universiteit Utrecht, Goedopweg, Movares  en Sweco. 

-Voorstel om een haalbaarheidsstudie te gaan doen naar de vraag op welke wijze kan MaaS een rol spelen bij toekomstige mobiliteit vraagstukken. Voorwerk verrichten door verschillende persona’s te gaan onderzoeken en formuleren. Geïnteresseerden bij dit thema zijn Goedopweg, Universiteit Utrecht en HU-kenniscentra.

-“Wat als” vraagstuk; vervangen van de Intercity Utrecht - Amsterdam door een fietssnelweg, dat is een mooi vraagstuk voor studenten om nader te bestuderen.

- Vraag omdraaien mbt E-laad voorzieningen; niet plaatsen bij degene die elektriciteit vraagt maar wat geschikt is vanuit de netbeheerder. Leiden deelauto’s en deelfietsen wel of niet tot minder Mobiliteit? Ook mooie studentvraagstukken waarmee we verder aan de slag willen gaan.

-Inzicht dat het vooral gaat, naast de nodige techniek, om gedrag(s verandering) HU kenniscentra willen dit graag verder verkennen. Met interesse van Universiteit Utrecht en Goedopweg.

Mocht ú interesse hebben om aan te sluiten bij vervolg onderzoek of het uitvoeren van een pilot, dan kunt u een e-mail sturen.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjoke de Boer

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen