Op expeditie naar het potentieel van de nieuwe Omgevingswet

16-03-2020 1169 keer bekeken

Het potentieel ontdekken van de combinatie tussen onderwijs en onderzoek. Dat is de nieuwe samenwerking op het thema energieneutrale en circulaire gebieden van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities (CoE SSC), de Master Urban Area Development (MUAD) en De Coöperatieve Samenleving.

Er zijn nieuwe horizonten te verkennen in het kader van gebiedsontwikkeling. Dat kun je doen door in het onderwijs deze nieuwe ontwikkelingen te schetsen of door middel van onderzoeken te analyseren wat het potentieel is. 

Binnen de kaders van de nieuwe Omgevingswet hebben we vanuit De Coöperatieve Samenleving en het CoE een eerste opdracht aangedragen als case voor de MUAD. De eerste groep studenten die zo moedig was om dit nieuwe terrein te verkennen in het kader van hun masteropleiding bestond uit: Kiran Basant, Fien Gooskens, Mieke den Bakker en Kristel Jansen in de Wal. 

De case was GreenTech Park Brabant in Boxtel. Provincie Brabant en de gemeente Boxtel willen toewerken naar een circulaire toekomst. Met een nieuw bedrijventerrein wil de gemeente Boxtel lokaal beschikbare reststromen van biomassa omzetten in hernieuwbare energie, biobased grondstoffen en duurzame producten. Het project komt echter nog onvoldoende van de grond en kampt met verschillende uitdagingen; weerstand uit de omgeving, gebrek aan financiële middelen, maar ook discussies rondom stikstof. Daarom was dit een ideale case om de insteek van de publiek-private samenwerking te parkeren en het eens over een andere boeg te gooien. De gemeente probeert nu te komen tot een Rijnlandse gebiedsstrategie, waarbij overheden, burgers, kennisinstellingen en marktpartijen samenwerken en kiezen voor een aanpak die aansluit bij de spelregels van DG Regio en de Omgevingswet. Dat betekent aandacht voor de inbreng van wensen van gebruikers en omwonenden en voor de duurzame prestaties van gebieden. De studenten hebben een procesadvies opgesteld voor de ontwikkeling van GreenTech Brabant met daarin mooie aanzetten voor een gebiedscoalitie en een ‘Master Agreement’ op basis van een stakeholderanalyse, een analyse van de huidige situatie en een literatuurstudie. Voor alle partijen smaakte dit naar meer, of zoals een referent aanwezig bij de eindpresentatie zei: “Dat kan ik ook doen…. En waarom doe ik dit nog niet?”.

 

Voor meer informatie kunt u kijken op GreenTech Park Brabant of contact opnemen met Mieke Oostra.

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen