Nieuwe challenges Wonen 3.0: groene schoolpleinen, studentenflat van de toekomst en verborgen data

16-03-2020 774 keer bekeken

Studenten die in interdisciplinaire teams samen met bedrijven, organisaties, andere (onderwijs)instellingen, belanghebbenden en onderzoekers werken aan challenges rondom maatschappelijk relevante vraagstukken: dat is programma Wonen 3.0. Meerdere challenges zijn inmiddels van start!

Programma Wonen 3.0 is een zogenoemde 'hybride leeromgeving' binnen de HU, waar werken en leren, theorie en praktijk door elkaar heen lopen. Wonen 3.0 haalt actief vraagstukken binnen en zoekt de verbinding met studenten, docenten, onderzoekers en externe partijen. Vervolgens koppelt Wonen 3.0 studenten, externe partijen, onderzoekers en coaches aan de vraagstukken, zodat de challenges van start kunnen gaan. Alle vraagstukken hebben betrekking op de thematiek van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities. 

Team Celcius, dat meedoet aan de Solar Decathlon Challenge 2020, was het eerste team dat vanuit programma Wonen 3.0 werd begeleid en gecoacht. Inmiddels is ook een studententeam met studenten vanuit bewegingsstudies, Built Environment en Integrale Veiligheidskunde bezig met een challenge in samenwerking met de Utrechtse Vastgoed Organisatie rondom de realisatie van groene en multifunctionele schoolpleinen in de gemeente Utrecht. 

In het voorjaar start daarnaast de nieuwe challenge 'Van schapenwei tot ultieme studentenflat', waarin studenten samen met de Stichting Studentenhuisvesting (SSH) de uitdaging gaan om de 'studentenflat van de toekomst' te ontwerpen, die over drie jaar ook daadwerkelijk op het Utrecht Science Park gebouwd gaat worden. Ook de 'Hidden Data Challenge' zal nog dit jaar van start gaan, waarin door studenten samen met partner Croonwolter&dros gezocht gaat worden naar de mogelijkheden om met behulp van verborgen data die wordt verzameld in gebouwen, meer efficientie en verduurzaming te realiseren. 

Studenten kunnen elk half jaar instromen in de challenges vanuit verschillende curriculum onderdelen, afhankelijk van hun studie. Maar ook in hun profileringsruimte hebben alle studenten van de HU de ruimte om mee te doen aan een challenge van Wonen 3.0, bijvoorbeeld via de nieuwe minor De Leefbare Stad die in september 2020 van start gaat en geheel in het teken staat van interprofessioneel samenwerken rondom de Sustainable Development Goals. 

Wonen 3.0 belooft daadwerkelijk, concrete oplossingen voor vraagstukken en draagt door haar werkwijze bij aan het opleiden van young professionals, die over de skills beschikken die nodig zijn om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden en waar derhalve ook behoefte aan is op de arbeidsmarkt. 

Wilt u meer weten over het programma Wonen 3.0 en wat de mogelijheden zijn van challenge based leren? Neem dan contact op met Petra Beisterveld

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen