Nationaal lectorenplatform Urban Energy

17-12-2019

Met het Nationaal Lectoren Platform Urban Energy (NL UE) wordt een unieke nationale onderzoeksgroep gevormd voor toegepast onderzoek op het domein Urban Energy.

De realisatie van Netto energieneutrale steden in 2050 past bij het belang van hogescholen in de regio, de Regionale Energie Strategie (RES) en de wijkgerichte aanpak. De afgelopen jaren werkten we aan een gezamenlijke onderzoeksagenda, organiseerden twee conferenties, een studentenwedstrijd
(Zero Energy Award) en deelden we kennis in 16 bijeenkomsten. Ook is er een website ontwikkeld: www.nlurbanenergy.nl

De komende jaren zetten we ons als onderzoeksgroep op het gebied van Urban Energy in voor:

1.  De gezamenlijke onderzoeksagenda;

2.  Uitwisseling van kennis en (nationale) actuele informatie tussen de lectoren onderling en hun onderzoeksgroepen;

3.  Fieldlabs Urban Energy ontwikkelen in elke stad waar het platform vertegenwoordigd is;

4.  Jaarlijks een conferentie, met demonstratie van onze projecten;

5.  Profilering en positionering van toegepast onderzoek in de Nederlandse kennisinfrastructuur; 

6.  De samenwerking met LEVE uitwerken.

We verwachten dat met onze activiteiten op het domein van Urban Energy het praktijkgericht onderzoek van de Universities of Applied Sciences toegankelijker wordt en de impact zichtbaarder.

Deelnemers in het platform zijn Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Haagsche Hogeschool, Hogeschool Zuyd, Saxion Hogeschool, Hogeschool van Rotterdam, Hogeschool Windesheim, Avans Hogeschool en Hanze Hogeschool. Het platform wordt gesupport door TNO, TUDelft, TU Eindhoven, TKI Urban Energy en de Topsector Energie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erlijn Eweg.

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen