Weg van de toekomst

12-09-2019

Een studententeam van Hogeschool Utrecht heeft in samenwerking met Metaal Kathedraal twee concepten ontworpen voor een wegdek dat past binnen de circulaire economie en dat op dit moment gerealiseerd kan worden. Hiermee dragen zij bij aan het verduurzamen van de infrastructuur.

De huidige infrastructuur heeft grote impact op de kwaliteit van het leven in Nederland. De steeds voller rakende wegen, bestaande uit eindige en giftige stoffen, zijn niet alleen slecht voor het milieu en onze gezondheid, het is ook van essentieel belang voor de voortzetting van onze welvarendheid en leefbaarheid.

Deze probleemstelling kregen zeven studenten van de Hogeschool Utrecht toegewezen in het kader van hun Quest-project, een interdisciplinaire samenwerking van 3e jaars studenten Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde. De studenten op de onderstaande foto hebben zich in samenwerking met de Hogeschool en Metaal Kathedraal ingezet voor een verbetering van de infrastructuur op het gebied van duurzaamheid. De doelstelling van het project was de ontwikkeling van een concept voor een weg die zowel voldoet aan de eisen van een huidig wegdek, als aan de eisen van een product dat past binnen de circulaire economie. 

Projectfoto bij Metaal Kathedraal (v.l.n.r. Alexander Geijsel, Jonathan Hummelen, Maureen Baas, Niels van Kouwen, Melvin Kroon, Florian Bonants; Matthias Hoogenboom en Aksel Meijerink waren afwezig)

Metaal Kathedraal zet zich in voor het verbeteren van de wereld op het gebied van duurzaamheid. Mevrouw Baas, de opdrachtgever vanuit Metaal Kathedraal zei: “de visie van Metaal Kathedraal is dat de wereld een levend organisme is, een circulair systeem, en dat dit zo behouden moet blijven. De missie van dit bedrijf is daarom om de waarden hiervan zichtbaar en ervaarbaar te maken.” Het belang van het project ligt volgens Metaal Kathedraal bij de hele wereld. Ze gelooft dat energieverbruik moet verduurzamen met de kennis, kunde en kracht van de aarde.

De opdracht
Samen met de Metaal Kathedraal is de doelstellig voor het project als volgt geformuleerd: het ontwerpen van een wegdek die past binnen de circulaire economie en die op dit moment gerealiseerd kan worden. Onder een circulair product wordt hierbij verstaan: een product dat na het recyclingproces weer bruikbaar is voor dezelfde doeleinden. Aan het concept werden eisen gesteld waaraan het huidige wegennet in Nederland moet voldoen, maar ook eisen op het gebied van duurzaamheid. Zo moet de nieuwe weg in staat zijn om voldoende draagvlak te kunnen bieden, moet het voldoende veiligheid en comfort kunnen bieden, maar moet het ook in staat zijn om energie op te wekken of te besparen. Daarnaast was een zeer uitgesproken wens van de opdrachtgever dat het wegdek moet kunnen ademen (zie het analyserapport). 

Uitkomst van het onderzoek
Uit het onderzoek zijn twee concepten gekomen, waarbij het eerste concept zich heeft beperkt tot alleen het wegdek. Er wordt in dit concept dus geen rekening gehouden met de omgeving, zoals de berm of omliggende gebouwen. De focus van het onderzoek was ook om het wegdek, met bijbehorende ondersteuningslagen te verduurzamen. Het tweede concept is gegenereerd als keuzeconcept. Er worden meerdere opties getoond
die kunnen bijdragen aan het creëren van een schone en duurzame omgeving. Het is duidelijk dat onderstaande keuzes, zoals zand en betongranulaat, vragen oproepen. De onderbouwing van de keuzes en de complete uitwerking van het concept en haar onderdelen zijn uitgewerkt in het vrijgegeven analyserapport. 

Publicatie
Voor meer informatie over dit project kunt u hier het volledige onderzoeksrapport lezen, vrijgegeven door de studenten, of kunt u contact opnemen met Erlijn Eweg

 

Figuren 1 en 2: Dwarsdoorsnede van het wegdek (concept 1) en Keuzeconcept (concept 2) van de weg van de toekomst.

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen