Vliegende start voor BTIC

07-06-2019 1115 keer bekeken

Onder de vlag van het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC) hebben 124 partijen, waaronder Hogeschool Utrecht, een gezamenlijk programma opgesteld om te komen tot innovatieve opschaalbare renovatieconcepten en duurzame warmtetechnieken.

Dit programma is in april in het kader van de meerjarige innovatieprogramma’s van het ministerie van EZK ingediend. Deelnemers zijn bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten, adviseurs, branches en woningcorporaties.

Het Bouw en Techniek Innovatie Centrum (BTIC) is een Publiek Private Samenwerking met als doelstelling het vliegwiel te zijn voor kennis en innovatie voor de bouw- en technieksector. Het BTIC werd in juni 2018 opgericht op initiatief van de Bouwagenda door de ministeries van EZK, BZK en IenW, TNO, 4TU.Bouw, Vereniging Hogescholen, Techniek Nederland, Koninklijke NLIngenieurs en Bouwend Nederland.

BTIC wil samen met innovatiepartners de uitdagingen uit de Bouwagenda aanpakken. Er zijn 5 innovatieprogramma's: Integrale energietransitie bestaande bouw, Digitalisering, Circulariteit, Infrastructuur, Gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie.

BTIC begint met het programma 'Integrale energietransitie bestaande bouw' om wijken in Nederland vóór het jaar 2050 energieneutraal te maken.

BTIC Boegbeeld Maxime Verhagen: ‘Dit is een vliegende start op het gebied van energietransitie en deze smaakt naar meer. We moeten gezamenlijk de inspanningen en middelen in R&D en onderzoek inzetten, in plaats van versnipperd en ieder voor zich. Ook op het gebied van digitalisering, circulariteit, infrastructuur en ruimtelijke adaptatie moet gezamenlijk veel meer gebeuren. Het begin is er.’

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen