Visitatiecommissie roemt kenniscentra om vitaliteit en lef

04-12-2018

Van maandag 26 tot en met woensdag 28 november heeft een onafhankelijke visitatiecommissie de vier kenniscentra van de HU bezocht. De voorzitter van de commissie, Prof. Huibert Pols, zei ‘blij verrast te zijn met de hoge kwaliteit, waarmee jullie voorop lopen in HBO land’.

Bij de informele terugkoppeling sprak prof. Pols over ‘open en plezierige gesprekken in een goede sfeer’. Ze vormden een goede  aanvulling op de zelfevaluatie rapporten en andere stukken die zij ter voorbereiding ontvingen. De concept rapportage wordt over 2 tot 3 maanden verwacht. Daarin wordt per kenniscentrum aangegeven of ze voldoende, goed of excellent worden beoordeeld.

Vitaliteit en lef
De visitatiecommissie is gevraagd een oordeel te vellen en te adviseren over de kwaliteit van onderzoek per kenniscentrum op basis van het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO). Daarvoor heeft zij in de afgelopen dagen een divers en vol programma gevolgd. Naast gesprekken met in- en externe stakeholders en bezoeken aan verschillende labs, bezocht de commissie ook een projectenmarkt. In totaal heeft de commissie met ruim 115 deelnemers vanuit de HU en externe partners gesproken. Gespreksonderwerpen waren onder meer het tot stand komen van de missie en visie, het vormgeven en de focus van het kennisprogramma, de kwaliteit van onderzoek en vertalen van de onderzoekopbrengsten naar de beroepspraktijk, het onderwijs en de wetenschap. Ook bespraken zij de stand van zaken en ambities voor de toekomst.

‘We zijn ongelooflijk onder de indruk van wat we gehoord en gezien hebben’ zei Huibert Pols. Hij roemde de vitaliteit en ambitie van de mensen en hoe gedurfd en vernieuwend de keuzes van de kenniscentra zijn. ‘De slag die u in korte tijd heeft gemaakt, het lef dat u heeft getoond en dat u er in bent geslaagd de verbinding met de instituten te behouden, dat verdient een compliment.’

Behalve complimenten had de visitatiecommissie ook enkele aanbevelingen. Zo vond ze dat iconische projecten van de kenniscentra meer in de etalage gezet kunnen worden en stakeholders als critical friends betrokken kunnen worden bij de kenniscentra. Dat kan bijvoorbeeld als de kenniscentra er voor kiezen zelf over 3 jaar hun presteren weer tegen het licht houden.

Leerzaam
Cyrille Krul, directeur van het kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven en verantwoordelijk voor de visitatie kijkt tevreden terug op de afgelopen dagen: ‘Tijdens de gesprekken, de bezoeken aan de labs en de projectenmarkt hebben we goed kunnen laten zien hoe we het onderzoek in de kenniscentra hebben georganiseerd en wat daarvan de doorwerking is. Ook hebben we een goede dialoog gevoerd over hoe we het in de toekomst nog beter kunnen doen en waar de uitdagingen liggen om studenten, docenten en de mensen in de regio de meerwaarde van ons onderzoek te laten ervaren.’ Omdat iedereen zich goed had voorbereid, waren de gesprekken – ook in de voorbereiding van de visitatie – inhoudelijk, leerzaam en inspirerend. ‘Ik ben trots op wat we de afgelopen dagen hebben kunnen laten zien en blij met de feedback die we tot nu toe hebben gekregen,’ zegt Cyrille, ‘die nemen we zeker ter harte.’

Bron: https://www.huontwikkelt.nl/visitatiecommissie-roemt-kenniscentra-om-vitaliteit-en-lef/. 

 

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen