Nieuwe ontwikkelingen Innovatielab Circulair beheer, onderhoud en renovatie

04-12-2018 985 keer bekeken

Komend jaar gaat het InnovatieLab Circulair Beheer, onderhoud en renovatie haar ambities waarmaken! Studenten zijn met nieuwe onderzoeksvragen uit het werkveld aan de slag en op 21 februari staat een nieuwe bijeenkomst met het bedrijfsleven gepland. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

In het voorjaar 2018 heeft het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities het InnovatieLab Circulair Beheer, onderhoud en renovatie gelanceerd. De kracht van het lab is een ‘fris en verdiepend onafhankelijke blik op (onderzoeks)vragen van het bedrijfsleven’. Onze ambities zijn groot: dit jaar willen we ‘spijkers met koppen’ slaan. Vanuit het Innovatielab wordt binnen de Hogeschool Utrecht nauw samengewerkt met de lectoraten Nieuwe Energie in de Stad, lector dr. Ir. Mieke Oostra en het lectoraat Building Future Cities, lector dr. Ir. Ruben Vrijhoef. Lectoraten die aansluiten bij onze ambities.

Op dit moment doen studenten binnen de specialisatie Duurzame Transformatie en Renovatie samen met Van Wijk VGO onderzoek naar een woongebouw aan het Van Beuningenplein Noord in Amsterdam dat niet meer aan de huidige energie- en comforteisen voldoet. Doel van het onderzoek is om erachter te komen hoe er gerenoveerd kan worden met gebruik van de huidige bouwmaterialen. Tijdens een renovatie komt veel afval vrij dat nu nog als onbruikbaar afval wordt gezien maar misschien gebruikt kan worden binnen deze specifieke renovatie. Aan de hand van bouwfysische- en financiële berekeningen en technische tekeningen wordt er inzicht verkregen in de circulariteit.

Samengevat: dit zijn de vragen die wij binnen het onderwijs in een onderzoekstraject kunnen beantwoorden.

Als belangrijkste kernpunten van onderzoek zien wij, en dat ook samen met de sector:

  • Hoe verhouden zich de CO2 belasting en de gekozen onderhoudsscenario’s tot elkaar? Wat is de CO2 footprint bij een onderhoudskeuze en hoe kunnen we optimaliseren, dus de CO2 footprint verlagen?
  • Hoe kan circulariteit in relatie tot afvalstromen verbeterd worden?
  • Hoe verbetert de communicatie met de bewoner? We willen beheer, onderhoud en renovatie gebruiksvriendelijk uitvoeren.
  • Hoe kan (smart) datakennis gebruikt worden bij het beheer, onderhoud en renovatieproces?

Op donderdag middag 21 februari hebben wij een meeting met het bedrijfsleven gepland, om:

  • de werkwijze en ambities van het InnovatieLab met u te DELEN;
  • ons en het InnovatieLab met u te VERBINDEN: contacten leggen en afspraken maken;
  • mogelijk opdrachten te CONCRETISEREN: ‘wij als bedrijf X hebben een vraag die wij bij het lab willen neerleggen’;

Schrijf deze datum alvast in uw agenda!

Lees hier meer informatie over het Innovatielab Circulair beheer, onderhoud en renovatie.

Wilt u op de hoogte gehouden worden of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Sebastian Fischer Baling

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen