Wonen 3.0

11327 keer bekeken

Programma Wonen 3.0, inmiddels 'De Innovatiewerkplaats', is een samenwerkingsverband tussen ondernemers, overheid, opdrachtgevers, onderwijs en onderzoek, met de bewoner in de hoofdrol. Het programma voert praktisch onderzoek uit rondom het thema wonen in de setting van een modern leerwerkbedrijf.

De transitie naar een duurzame woon- en leefomgeving is een noodzaak. De boodschap uit publicaties als de Bouwagenda en het Klimaatakkoord is duidelijk: om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen moet de bouwsector samen met andere sectoren innoveren en versnellen. De noodzaak is onbetwist, de ambities torenhoog en de uitdagingen groot.

Oplossingen voor deze vraagstukken vragen om een vernieuwende aanpak. Hogeschool Utrecht biedt die aanpak. De HU brengt verschillende disciplines en invalshoeken samen. Waar die elkaar raken, liggen kansen voor duurzame vernieuwing – en daarmee kansen voor de starters en professionals die wij opleiden.

Om deze reden heeft het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities het programma 'De Innovatiewerkplaats' in het leven geroepen. De Innovatiewerkplaats vormt een plek waar studenten vanuit diverse opleidingen samen met partners uit het werkveld, onderzoekers, eindgebruikers en overige betrokkenen werken aan maatschappelijke uitdagingen / vraagstukken op het gebied van een duurzame, gezonde en veilige woon-en leefomgeving.  

Studenten doen verkennend onderzoek en gaan challenges aan t.b.v. innovatievraagstukken, waarbij de gebruiker centraal staat. De Innovatiewerkplaats biedt de mogelijkheid voor studenten om interdisciplinair samen te (leren) werken in een challenge based leeromgeving, waarbij ze leren om zelf regie te voeren over het proces.
Doel is tweeledig:
1. Innovaties op thematiek duurzame, gezonde en veilige woon-en leefomgeving.
2. De professional van de toekomst opleiden.

De volgende projecten en challenges zijn binnen programma De Innovatiewerkplaats inmiddels uitgevoerd: 

  • Deelname aan internationale Solar Decathlon Challenge in 2017 met studententeam Selficient. Winnaar van publieksprijs. Het huis dat voor deze wedstrijd is ontworpen en gebouwd ('Denver House') is inmiddels geplaatst op het Utrecht Science Park en wordt gebruikt als living lab.
  • Deelname aan internationale Solar Decathlon Challenge in 2020 (uitgestelde finale in 2021 door Covid-19) met team Celcius. Het huis dat voor deze wedstrijd is ontworpen en gebouwd is nmiddels geplaatst in Amersfoort en wordt in gebruik genomen als transitielab in de wijk Hoefkwartier. 
  • Jebber Challenge: ontwerp van een nieuw studentengebouw op het Utrecht Science Park i.s.m. Jebber BV.
  • Groene Schoolpleinen Challenge: ontwerp voor een toolkit voor het vergroenen en openbaar maken van schoolpleinen i.s.m. gemeente Utrecht (Utrechtse Vastgoed Organisatie). 
  • Rabobank Challenge: Innovatieve oplossingen voor het versnellen van de energietransitie in de wijk Tuindorp in Utrecht.

Voor meer informatie over dit programma en de challenges kunt u terecht op het tabblad 'De Innovatiewerkplaats' of contact opnemen met Nanda Vrielink

Afbeeldingen

Lopend

X (voorheen Twitter)

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen