Lectoren platform Urban Energy

8524 keer bekeken

De lectoraten in Nederland rond het thema Urban Energy bundelen hun krachten en expertise in het Nationaal Lectorenplatform Urban Energy (NL UE). Dit is een nationale onderzoeksgroep van lectoren sinds 2017.

Met het Nationaal Lectoren Platform Urban Energy (NLP UE) ontstaat er een nationale onderzoeksgroep over de verschillende hogescholen heen. De stip op de horizon van het Nationaal Lectoren Platform Urban Energy is de realisatie van netto energie neutrale steden rond 2050. Dit betekent dat de energiebehoefte binnen de gemeentegrenzen voor wonen, werken en lokale mobiliteit (inclusief de ‘embodied energy’ benodigd voor materialisatie hiervan) over het jaar heen gemiddeld genomen afgedekt wordt. Dit door de opwekking van duurzame energie (thermisch, elektrisch, biomassa) binnen diezelfde gemeentegrenzen.


Hoofddoelen
De hoofddoelen worden geconcretiseerd met behulp van vier onderzoeksthema's:

  1. Energiereductie;
  2. Duurzame energieopwekking; 
  3. Energiebalans: opslag en flexibiliteit
  4. Sociaal economische innovatie.

Het Lectorenplatform is een initiatief van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities, gevestigd in Hogeschool Utrecht. Het verbonden lectoraat is Nieuwe Energie in de Stad. Het wil kennisvalorisatie ten behoeve van het bedrijfsleven meer gestalte geven. Binnen het thema ‘Urban Energy’ (energie in de gebouwde omgeving) wil het een brug vormen van praktijkgericht en maatschappelijk gericht onderzoek naar het bedrijfsleven. Daarbij werken de lectoraten samen met elkaar en met bedrijven aan projecten. Verworven kennis vloeit terug in het bedrijfsleven en het onderwijs. Jaarlijks organiseert het Lectorenplatform de Transition Zero Award - een studentenchallenge rondom de energietransitie in steden. 

Het Lectorenplatform werkt samen met andere platforms, zoals Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE), Lectorenplatform Biobased Economy, Lectorenplatform Circulaire Economie en Lectorenplatform Smart Cities and Citizens.

 

Activiteiten

Er gebeurt veel binnen de onderzoeksgroep. Zo zijn er maandelijkse bijeenkomsten waarin kennisuitwisseling en -deling centraal staat. Is er gemiddeld één symposium per jaar. Ook vinden vele ontmoetingen plaats tussen platformleden en het netwerk eromheen. Binnen het Lectorenplatform is er een gezamenlijke database. Het MBO-/HBO-/Universitair onderwijs wordt gevoed met onderzoeksresultaten uit dit platform. Daarnaast gebeurt er een hoop rondom het opzetten van gezamenlijke onderzoek- en onderwijstools (minoren, afstudeerateliers, competities, conferenties etc.)


Het Lectorenplatform is mede gefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bekijk hier de actuele informatie over het Lectorenplatform. 


Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Nadia Verdeyen

 

Afbeeldingen

Lopend

X (voorheen Twitter)

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen