Essence

5313 keer bekeken

Internationaal samenwerken om de ontwikkeling van duurzame steden te stimuleren. Dat was het doel van het internationale project ESSENCE. Het project is afgerond in 2017.

In het project stond innovatief, internationaal onderwijs centraal met als aandachtspunten blended learning, gebruik maken van creatieve tools in de lessen, interdisciplinariteit en ondernemerschap. Dit heeft geleid tot daadwerkelijke impact in de regio, en daarbuiten. 
Concreet werd er binnen het project een internationale cursus Smart Sustainable Cities ontwikkeld met deels open course ware. Dit sluit aan bij de ambities van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities. Daaromheen vonden verschillende docenttrainingen plaats, korte workshops, evenementen en werd gebruik gemaakt van attractieve lesvormen, zoals een internationale studentencompetitie.  


ESSENCE staat voor European Solutions for Sustainable Existing and New City Environments. Hogeschool Utrecht werkte hierin samen met de vier andere Europese instellingen voor hoger onderwijs uit het CARPE-netwerk (Valencia, Turku, Manchester, Hamburg) en drie regionale overheden (Utrecht, Alcoi- bij Valencia, Turku) in het kader van een Erasmus KA2 project: Strategic Partnerships.

Gedurende de looptijd van het project (2014-2017) werden kennis en ervaringen gedeeld via (onder meer) bijeenkomsten en publicaties en de website van het project. Een van de belangrijkste uitkomsten van het project is de ontwikkeling van de internationale minor Smart Sustainable Cities, die inmiddels jaarlijks door de HU wordt aangeboden. Ook heeft het project een vervolg gekregen in het project SAUNAC, waar de realisatie van Aziatische Smart Sustainable Cities centraal staat.

De coordinatie van het project was in handen van het lectoraat Nieuwe Energie in de Stad, verbonden aan het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities.

Wil je meer weten of mee doen als student, docent of opdrachtgever? Neem contact op met Martijn Rietbergen.

 

Afbeeldingen

Essence - winnaar Nuffic Orange Carpet Award 2016

Afgerond

X (voorheen Twitter)

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen