ShareDiMobiHub (Shared Digital Mobility Hubs)

671 keer bekeken

Het duurzaam en toegankelijker maken van mobiliteit is van groot belang voor de gezondheid en kwaliteit van leven. ShareDiMobiHub heeft als doel de multimodale toegankelijkheid te verbeteren door het introduceren, verbeteren en uitbreiden van (digitale-)mobiliteitshubs met gedeelde vervoersmiddelen.

Om de gewenste resultaten te behalen, worden onder andere frameworks gecreëerd, communicatiemateriaal opgesteld en wordt er ingezet op datastandaardisatie m.b.t. deelmobiliteit. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar locatieselectie voor deelmobiliteitshubs en wordt er ingezet op Mobility as a Service (MaaS).

Looptijd

De looptijd van het project is in totaal drie jaar. De einddatum zal liggen op september 2025.


Resultaten

Het huidige aanbod van deelmobiliteit in de provincie Utrecht is geïnventariseerd en er is een tool ontwikkelt die data-based de beste locaties voor deelmobiliteitshubs identificeert. Deze tool wordt in de provincie Utrecht toegepast. Spcecifiek voor enkele vormen van deelmobiliteit, zowel op provinciaal als gemeenteniveau. Verder wordt de impact van deelmobiliteitshubs in kaart gebracht en een handige reporting tool voor lokale en regionale overheden opgesteld. Hiermee visualiseren we de impact en het gebruik van deelmobiliteit. 
In samenwerking met de provincie Utrecht zorgt de Hogeschool Utrecht voor het creëren, implementeren en uitvoeren van een opschalingsplannen voor (nieuwe) mobiliteitshubs in de Provincie Utrecht.

 

Partners

Zeven partner steden en regio’s in vier verschillende landen in de Noord-Zee Regio (Interreg) zullen verschillende strategieën implementeren om het gebruik van (digitale-) mobiliteitshubs te vergroten. Het project zal pilots uitvoeren en opschalingsplannen implementeren, evenals opschalingsstrategieën ontwikkelen en aannemen om gedeelde mobiliteit te bevorderen.

Betrokken lectoraat

Het lectoraat Procesinnovatie & Informatiesystemen van de Hogeschool Utrecht (HU) is betrokken bij dit project. De betrokken lectoren en/of HU onderzoekers, zijn Pascal Ravestein, Martijn Rietbergen, Karla Münzel, Frans Bal en Gido Stoop. 

 

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Karla Münzel

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bezoekadres 

Padualaan 99
3584 CH Utrecht

smartsustainablecities@hu.nl

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

   Meld u aan voor onze nieuwsbrief   

     
 

 

 

Cookie-instellingen